Lokale bijeenkomst Schagen Landschapsanalyse en Regionale Energie Strategie

Op maandagavond 3 februari van 19.00 tot 22 uur organiseert gemeente Schagen een tweede bijeenkomst over de Regionale Energie Strategie, dit keer in combinatie met de Landschapsanalyse.

In het Klimaatakkoord is landelijk afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt, waarin wordt opgenomen hoe en waar er grootschalig duurzame elektriciteit (zon en wind) wordt opgewekt richting 2030. Gemeente Schagen is onderdeel van de energieregio Noord-Holland Noord en daarbinnen de deelregio Noordkop. Daarnaast wil gemeente Schagen het landschap flink vergroenen door het planten van veel nieuwe bomen en struiken. Dit draagt bij aan recreatie, klimaat, biodiversiteit, leefbaarheid en landschap. Hiervoor is een Landschapsanalyse opgesteld. Wethouder Hans Heddes: “De Regionale Energie Strategie en de Landschapsanalyse zijn beiden voor Schagen heel belangrijk. Wij willen ook in onze gemeente graag bijdragen aan de verduurzaming van Nederland, maar wel met respect voor het groene landschap waar we trots op zijn. Over hoe we dit verantwoord kunnen doen gaan we met onze raadsleden en inwoners in gesprek op 3 februari.”

Scenario’s lokaal bespreken
Eind 2019 zijn er in een aantal regionale bijeenkomsten 3 scenario’s uitgewerkt voor de deelregio Noordkop. Hierin zijn allerlei mogelijkheden en uitgangspunten verkend om in de Noordkop windmolens en zonnepanelen te plaatsen. Begin 2020 worden deze in elke gemeente lokaal besproken. Op 3 februari van 19.00 -22.00 uur is in het Clusius College in Schagen de tweede lokale bijeenkomst voor gemeente Schagen, voor wie de eerste avond op 20 januari heeft gemist. Op 3 februari wordt ook de combinatie met de Landschapsanalyse gelegd. Inloop is vanaf 18.45 uur. Geïnteresseerden wordt gevraagd zich aan te melden via www.schagen.nl/RES. Hier kan als voorbereiding ook kaartmateriaal met bijbehorende toelichting worden gedownload voor zowel de Landschapsanalyse als de RES-scenario’s.

Meer over het proces, planning en achtergrondinformatie rondom de RES is te vinden op de website van de energieregio Noord-Holland Noord: https://energieregionhn.nl/

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info