Mooi resultaat 100-100-100.nu actie in gemeente Schagen

Deelnemers 100-100-100.nu in de gemeente Schagen mogen trots zijn op hun resultaat: Met maar 17,9 kilo restafval per deelnemer per jaar hebben zij de 2020 doelstellingen alvast bereikt. Het project over afval scheiden en afval voorkomen heeft aan het einde van de rit ook in de gemeente Schagen prachtige resultaten geboekt! De deelnemers hebben laten zien dat door goed scheiden van afval er nog maar 17,9 kilo restafval per persoon per jaar overblijft. Dat is heel erg weinig vergeleken met de rest van Nederland.

Om in 2020 de overheidsdoelstelling van 75% afval scheiden te halen, moet onze hoeveelheid restafval flink dalen. Dat betekent dat men van de huidige 250 kilo restafval per inwoner per jaar naar 100 kilo per inwoner per jaar moet. Deelnemers van 100-100-100.nu in de gemeente Schagen bereiken (nu al!) veel meer dan die ambitie. Zij scheiden 88% van hun afval en hebben gemiddeld nog maar 17,9 kilo restafval per jaar. De richtlijn van 100 kilo restafval per persoon per jaar is dus goed haalbaar.

Wethouder Sigge van der Veek in de gemeente Schagen deed zelf ook mee aan 100-100-100.nu. Hij is trots op de deelnemers: “We zien dat als mensen het thuis eenmaal goed georganiseerd hebben, het scheiden van afval routine wordt. Goede informatie blijft hierbij van belang. Ook het voorkomen van afval heeft invloed op de hoeveelheid restafval. Door het goed scheiden en voorkomen van afval, halen we er samen uit wat erin zit!”

Resultaten
De resultaten van 100-100-100.nu geven een goed inzicht in de verschillen tussen huishoudens, en in welke omstandigheden van invloed zijn op de hoeveelheid afval per huishouden. In de komende weken worden alle 100-100-100.nu gegevens geanalyseerd en de cijfers doorberekend ten behoeve van de eindrapportage die na de zomer verschijnt. Onderzocht wordt op welke manier de resultaten vertaald kunnen worden in maatregelen en voorzieningen die het scheiden van afval voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend maken.

Cijfers in de gemeente Schagen
• Groente-, fruit en etensresten (gfe): 100-100-100.nu deelnemers in de gemeente Schagen scheidden 62,6 kilo etensresten per deelnemer per jaar. Dat is 4,1 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander;
• Plastic, blik & pak: 100-100-100.nu deelnemers in de gemeente Schagen scheidden 20,4 kilo plastic, blik & pak per deelnemer per jaar. Dat is 3,4 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander;
• Papier: 100-100-100.nu deelnemers in de gemeente Schagen hebben met 44,4 kilo papier per deelnemer per jaar minder dan de helft van de hoeveelheid papier die een gemiddelde Nederlander produceert. Hiermee tonen zij aan hoe belangrijk het is om bekend te zijn met afvalpreventie methodes. Door het gebruik van bijvoorbeeld nee/nee stickers of door bewuster boodschappen te doen, kunnen we veel afval voorkomen.
• Restafval: 100-100-100.nu deelnemers in de gemeente Schagen produceren 92% minder restafval dan de gemiddelde Nederlander.

Voor 100-100-100.nu wogen in 29 gemeenten meer dan 3500 mensen 100 dagen lang hun afval (gfe, oud papier, plastic, blik & pak en restafval). Daarnaast deden ze mee aan wekelijkse opdrachten, kregen ze informatieve video’s te zien en konden ze opzoeken welk product in welke bak hoort in de online Wat-Hoort-Waar database. Deelnemers gaven elkaar steun en aanmoediging via het online Forum, met tips en suggesties.

Hoofdrol voor inwoners
HVC zet zich samen met gemeenten in om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit afval te behouden. Er wordt per gemeente gekeken naar de optimale manier van afval scheiden; hoe maken we het inwoners zo makkelijk mogelijk om hun afval apart te houden? En wat kunnen inwoners zelf doen? Want inwoners spelen een hoofdrol bij het scheiden van afval. Na de zomervakantie organiseert HVC voor alle deelnemers eindbijeenkomsten.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info