Noodpakket voor ondernemers en inwoners gemeente Schagen

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en heeft gezorgd voor een crisis die iedereen raakt. Zowel persoonlijk als financieel. Burgemeester Marjan van Kampen: “Als gemeente vinden we het belangrijk, dat inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en ketenpartners deze periode zo goed mogelijk doorkomen. Daarom willen wij, bovenop de landelijke maatregelen, extra maatregelen nemen. En alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om banen en inkomens van inwoners en ondernemers zoveel mogelijk veilig te stellen.” De gemeenteraad bespreekt het pakket maatregelen in een speciaal ingelaste vergadering op 13 en 20 mei.

Pakket maatregelen
Het college stelt verschillende soorten maatregelen voor. Zoals het kwijtschelden van huur en pacht voor strandpaviljoenhouders, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en dorpshuizen die van de gemeente huren of pachten. Dit geldt voor de periode dat zij niet of nauwelijks inkomsten hebben gehad en geen gebruik hebben kunnen maken van hun accommodatie. Ook wil het college een zogeheten stelpost instellen voor cultuur- en sportsector in de gemeente Schagen. Dit is een apart budget van € 100.000,- waaruit kosten voor sport en culturele instellingen kunnen worden betaald. Zoals kosten die wellicht gemaakt moeten worden, om kinderen onder voorwaarden weer te kunnen laten sporten. Daarnaast wil het college aan verenigingen verstrekte activiteitensubsidies niet verrekenen aan het einde van het jaar als bepaalde activiteiten niet door zijn gegaan. “Het is een flink pakket maatregelen,” aldus Joke Kruit, wethouder Financiën. “Dit zijn ook uitzonderlijke tijden, die vragen om uitzonderlijke maatregelen. Afhankelijk van hoe de crisis verloopt, kunnen de kosten voor de maatregelen en de gevolgen van de crisis oplopen tot bijna € 3 miljoen euro. De kosten die wij niet kunnen betalen uit de Rijksregelingen of reguliere budgetten, brengen wij voor een deel ten laste van de Algemene reserve en verwerken wij voor het overige in de begroting.”

Via www.schagen.nl/coronavirus is het complete pakket maatregelen te vinden. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de maatregelen, krijgen alle direct betrokkenen van de gemeente een brief. Daarin staat de informatie die voor hen van toepassing is.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info