Omgevingsvisie Schagen: een visie voor de toekomst

De gemeente Schagen bereidt een Omgevingsvisie voor. Hierin staat de toekomstvisie voor de leefomgeving van de gemeente. De visie gaat over de hele gemeente. En het is visie op hoofdlijnen. Het gaat om ontwikkelingen en oplossingen die in meerdere dorpen of wijken spelen of een aanzienlijk deel van het buitengebied betreffen. Hoe deze eruit ziet, dat bepaalt de gemeente samen met haar inwoners en ondernemers. Tijdens de Week van de Omgevingsvisie staan gemeenteraadsleden en medewerkers van de gemeente op 10 drukbezochte plekken in de gemeente, om dit beeld op te halen.

Burgemeester Marjan van Kampen: “Met deze toekomstvisie laten we zien waar we kansen zien voor ontwikkelingen, of noodzaak voor verandering is. Het behandelt vragen zoals: Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Wat maakt ons gebied bijzonder en wat willen we behouden? Wat kan er beter? En, hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie? Dit zijn vragen die wij niet alleen kunnen beantwoorden. Daarom gaan wij deze vragen samen met onze inwoners en ondernemers beantwoorden.”

Week van de Omgevingsvisie
Waar en wanneer deze waardenmarkten zijn, is te lezen op www.omgevingsvisieschagen.nl. De gemeente nodigt iedereen uit om op één van deze plekken langs te komen. Mensen kunnen dan meteen de 9 digitale vragen van de Omgevingsvisie beantwoorden. Voor wie niet in de gelegenheid is om langs te komen, kan de vragen vanaf 13 januari 2020 ook online beantwoorden via www.omgevingsvisieschagen.nl.

Hoe verder?
Alle input helpt de gemeente om een Omgevingsvisie te maken. En dit is nog maar het begin. Er volgen meer momenten waarop mensen inbreng kunnen leveren. In maart 2020 organiseert de gemeente werksessies over de waarden van onze gemeente en nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw en opwekking van duurzame energie. De totale visie zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 klaar zijn, en worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Volg ons op sociale media of www.omgevingsvisieschagen.nl voor meer informatie.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info