Ook voor statushouders is zwemles binnen bereik

Nederland is rijk aan water. We vinden het dan ook belangrijk dat kinderen al jong leren zwemmen. Maar in gezinnen van statushouders is zwemles geen vanzelfsprekendheid. Zo blijkt uit landelijke cijfers dat slechts een derde van de kinderen met een niet-westerse achtergrond kan zwemmen. Met een aantal regelingen biedt de gemeente Schagen zowel jonge als volwassen statushouders de mogelijkheid om zwemles te nemen.

In Nederland verdrinken jaarlijks gemiddeld drie keer zo veel mensen van niet-westerse afkomst als van Nederlandse achtergrond. Het grootste verschil is te zien bij 10- tot 20-jarigen. Uit CBS-cijfers blijkt dat de sterfte door verdrinking onder die groep ruim zeven keer zo hoog is als onder tieners met een Nederlandse achtergrond. Maar ook in andere leeftijdsgroepen zijn de laatste jaren relatief veel personen met een niet-westerse migratieachtergrond verdronken.

Zwemvaardigheid
Om verdrinkingen te voorkomen, voert de gemeente Schagen een actief zwemvaardigheidsbeleid, vertelt wethouder Joke Kruit. ‘Nieuwkomers hebben vaak minder kennis over de risico’s van water. Hierdoor onderschatten zij de gevaren en overschatten zij hun eigen zwemvaardigheid. Zij geven ook minder prioriteit aan het leren zwemmen van hun kinderen in vergelijking tot Nederlandse ouders. Als gemeente vinden we het belangrijk dat nieuwkomers, die vaak behoren tot de groep inwoners die weinig te besteden heeft, weten dat de gemeente regelingen heeft om zwemlessen te financieren. Consulenten van het wijkteam gaan in gesprekken met inburgeringsplichtigen daarom ook expliciet aandacht geven aan het belang van zwemlessen en de regelingen die de gemeente daarvoor heeft getroffen.’

Regelingen
De regelingen voor zwemles voor (onder meer) jonge en volwassen statushouders zijn:
• Schoolzwemmen – Kinderen kunnen leren zwemmen via het schoolzwemmen. Het merendeel van de scholen biedt schoolzwemmen aan. Hierdoor krijgen ook kinderen van statushouders in groep 3 en 4 zwemles.
• Meedoenbudget – Voor kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen is er vanuit het Meedoenbudget jaarlijks een bedrag van € 350,- beschikbaar. Vaak gebruiken oudere kinderen dit budget voor zwemles en het behalen van het zwemdiploma.
• Geluksbudget – Vanuit het Geluksbudget is er voor volwassenen € 500,- eenmalig beschikbaar voor activiteiten die tot doel hebben eenzaamheid op te heffen, zoals zwemles. Zwembad De Wiel biedt zwemlessen voor volwassenen aan.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info