‘Opnieuw gasrisico’s’

In de rubriek ‘Lezers schrijven’ op Schagen FM schreef Wim Wesselink vorige week onderstaande brief:
Opnieuw Gasrisico’s. Weer door gaswinst. Door twee gasleidingen in het Noordhollands kanaal. Tussen Breezand en ’t Zand worden zeven windmolens vervangen die op dertig meter van de twee gasleidingen in het kanaal staan.

De Gasunie had liever een grotere afstand gehad voor de nieuwe turbines, maar het bestemmingsplan liet dat niet toe en er komt dus geen planologische procedure en dus geen inspraakronde. Het risico blijft ook hier in het duister. Wel vindt de Gasunie dat de nieuwe windmolens ‘een lager risicoprofiel hebben en de situatie ter plekke dus veiliger wordt’.
Welk risicoprofiel was er eigenlijk en is nu aan de orde? Wat zijn nu de risico’s of worden die ook hier net als bij de gaswinning bewust verzwegen of kent de politiek de risico’s helemaal niet en zwijgt dan maar? Er zijn hoe dan ook risico’s aan het project verbonden .
Ria Gorter van de Gasunie laat zelf zelfs in de krant schrijven dat het nu veiliger wordt. Hoe veilig dan wel en hoe onveilig was het eerst? Je moet er niet aan denken dat de twee leidingen, de een met een druk van 40 bar de ander van 67 bar, op tien meter diepte door een incident met een windmolen in het kanaal tot ontploffing komen.
Maar dat schijnt wel aan de orde te zijn. Onze Zanddorpen zijn gewaarschuwd.

Wim Wesselink
Tuitjenhorn

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info