Verslag laatste klaverjasavond

Inmiddels ligt het klaverjasseizoen al weer een paar weken achter ons. Maar we kunnen niet de zomer in, zonder dat we de afloop weten. Op 18 maart was het een bijzondere avond. Uiteraard de laatste drive van het seizoen. Maar ook voor wat betreft de prijzen. Zo kwamen er uit alle hoeken en gaten nog prijzen tevoorschijn door spontane giften. Johan Deutekom meldde zich als eerste met reinigingsmiddel voor (vaat)wasmachines namens Jan Groot Elektro. Wilco Sneekes had na aanschaf van een nieuwe machine, nog koffiepads over. En Rob Burger kwam met tickets voor de Keukenhof.  Tel daarbij op de pennen van Broekhuis, die we eerder via Ronald mochten ontvangen en dan kunt u wel merken dat we voldoende sponsoren hebben. Zij zorgen er mede voor dat er dit seizoen weer gezellig geklaverjast kon worden. Jos Tesselaar, Ruud van den Berg en Hans Ruijgrok zorgden er voor dat iedereen weer voorzien werd van een hapje en een drankje.

Gelukkig hadden we dit keer een even aantal koppels. 9 tafels waren er op deze laatste avond afgekomen. Er werd op het scherpst van de snede gekaart. Iedereen wilde de prijzen nog pakken op de laatste avond. Marco Dekker vond het allemaal prima. Hij sleepte in de loterij al de boodschappentas in de wacht. Gelukkig maar, want met kaarten was er minder geluk. De winst was er voor Tiny, die met gelegenheidsmaat Meinie maar liefst 5670 punten in de wacht sleepte. De tweede plaats was er voor Lida en Marjan met 5373 punten. Adriaan en Adriaan legden beslag op de derde plaats met 5064 punten. De poedelprijs was dit keer voor Wilco en Ronald. Met 3981 punten gingen zij met de boerenkool huiswaarts.

Dan komt uiteindelijk toch het moment waar iedereen op gewacht heeft. Wie mag zich een jaar lang Zandtemer Kampioen klaverjassen noemen? Nou de ranglijst werd nog aardig opgeschud op de laatste avond. Uiteindelijk waren het Kees en Harm die met de 3e prijs aan de haal gingen. De 2e plaats ging naar Lida en Marian. Vorig jaar werden zij nog 3e. Zal dit de opmaat zijn naar de titel volgend jaar? Maar de overduidelijke kampioen van het seizoen 2023/2024 werden Rene Schilder en Jack de Ruijter. Door eigenlijk het hele seizoen niet laag te scoren, legden zij een stevige basis voor de titel. Daarnaast werd de februari drive met grote overmacht gewonnen. Hierdoor hadden zij de laatste avond zelfs thuis kunnen blijven. Daardoor mochten zij zich terecht de kampioen noemen.

De laatste drive betekent ook dat we lekker gaan genieten van voorjaar en zomer. Nog een woord van dank aan alle vrijwilligers die dit seizoen hun steentje bijgedragen hebben. Met in het bijzonder Simone voor de boodschappen. Mireille en Marije voor de inschrijving en loterijverkoop. Huib voor de onmisbare steun in het neerzetten van de tafels en Pieter en Maarten voor alle hulp tijdens de avonden zelf. Pieter met name voor de ondersteuning bij inschrijving en klaarzetten van de tafels. Maarten vooral voor de hulp bij de loterij. Ook Bas bedankt voor het uitdelen van de blaadjes en alle hand- en spandiensten. Uiteraard wil ik ook de kantinecommissie bedanken voor de prima verzorging afgelopen seizoen. En als laatste wil ik de klaverjassers zelf bedanken. Zonder jullie is er geen klaverjasdrive. Het gevaar van het noemen van namen is natuurlijk dat je mensen vergeet. Dit is geenszins bewust gedaan. Daarom aan iedereen, bedankt voor alles en graag tot volgend seizoen.

 

23-okt 20-nov 18-dec 15-jan 19-feb 18-mrt
1 René en Jack 4843 5312 5152 4425 5829 4743 30304 4425 25879
2 Lida en Marjan 4963 5457 4428 4787 4944 5373 29952 4428 25524
3 Kees en Harm 5024 4872 4909 4821 5512 4736 29874 4736 25138
4 Jan en Sjaak 4178 5212 5906 4617 4650 4622 29185 4178 25007
5 Henk en Tiny 4905 4803 4483 4783 0 5670 24644 0 24644
6 Tom en Johan 5374 3949 0 5359 5136 4810 24628 0 24628
7 Bas en Marco 4363 4485 5531 5136 4773 4565 28853 4363 24490
8 Adriaan en Adriaan 4654 5122 4264 4196 4850 5064 28150 4196 23954
9 Kiek en John 4453 5338 4044 4163 5512 4456 27966 4044 23922
10 Jan Arie en Niek 5308 4253 4139 5390 4291 4367 27748 4139 23609
11 Hans en Jos 4687 0 4531 4211 4736 4501 22666 0 22666
12 Trees en Carla 5308 3827 4423 4425 4506 0 22489 0 22489
13 Wilco en Ronald 4550 4252 4256 4746 4495 3981 26280 3981 22299
14 Jack en John 0 4392 4072 4324 4508 4910 22206 0 22206
15 Rob en Niek 4476 5376 4249 0 3356 4264 21721 0 21721
16 Jo en Huib 3752 0 4728 4235 4758 4125 21598 0 21598
17 Simone en Marije 4424 5405 0 5052 4197 0 19078 0 19078
18 Cees en Pieter 4691 3972 0 0 4317 4532 17512 0 17512
19 Maarten en Alex 3781 4057 0 4733 3737 0 16308 0 16308
20 Jolanda en Clari 0 0 4655 3556 0 4289 12500 0 12500
21 Simone en Patty 4373 4733 0 0 0 0 9106 0 9106
22 Marco en Willem 0 0 0 0 4871 4095 8966 0 8966
23 Martine en Wilma 4372 3711 0 0 0 0 8083 0 8083
24 Lia en Hesther 0 0 5071 0 0 0 5071 0 5071
25 Mireille en Arina 4652 0 0 0 0 0 4652 0 4652
26 Tim en Sander 0 4580 0 0 0 0 4580 0 4580
27 Ron en Bas 0 0 4196 0 0 0 4196 0 4196
28 Vera en Berto 4159 0 0 0 0 0 4159 0 4159
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info