Praat mee over ‘verkeer en vervoer in 2015 – 2025’

De gemeente Schagen ambieert een kwalitatief goede woon-, werk- en leefomgeving. Onderdeel daarvan is een goed functionerend en veilig verkeer- en vervoerssysteem. Om zo’n goed verkeer- en vervoerssysteem te verkrijgen gaat de gemeente de komende maanden een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) opstellen.

Gemeente Schagen vraagt al haar inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden om mee te praten! Dit kan op www.schagen.nl/gvvp.

Hoe?
Op de webpagina staan vijf thema’s; wegen, langzaam verkeer, openbaar vervoer, parkeren en verkeersveiligheid.  Bij ieder thema kunnen inwoners knelpunten, ideeën en wensen aangeven. Reageren kan tot en met 3 juli. Als hulpmiddel zijn twee kaarten gemaakt. Een kaart waarop de wegbeheerders zijn aangegeven. Alle met oranje aangegeven wegen zijn van de gemeenten. Daar hebben wij zeggenschap over. Natuurlijk kunt u ook opmerkingen maken over de overige wegen. Deze kunnen wij bespreken met de andere wegbeheerders. De tweede kaart geeft een overzicht van de toekomstige (2025) gewenste rijsnelheid op de wegen.

Volgende stappen
Ná 3 juli inventariseert de gemeente alle input en maakt mede aan de hand van deze input een toekomstvisie. Deze wordt vertaald in beleidskeuzes.  Daarna  nodigen zij de belanghebbenden uit om nogmaals met hen in gesprek te gaan. Stap voor stap, hoopt de gemeente samen met de gebruikers van het verkeer en vervoer in Schagen, een plan om te stellen voor de komende tien jaar.

Wat komt er in een verkeers- en vervoerplan?
In het GVVP komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

  • huidig beleid en plannen op het gebied van verkeer, economie, ruimtelijke ordening en milieu en plannen van andere wegbeheerders en overheden;
  • analyse van de huidige verkeerssituatie en knelpunten;
  • een verkeersvisie, doelstellingen en een overzicht van uit te voeren projecten;
  • een uitwerking van concrete vraagstukken, zoals de vlotbrugproblematiek in relatie tot fiets-, auto-, landbouw- en zakelijk verkeer.
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info