Prestatieafspraken met Woonzorg Nederland

Maandagmorgen 6 februari om 9.00 uur ondertekenden Woonzorg Nederland, Huurderbelangenvereniging Acaciaplein en gemeente Schagen prestatieafspraken voor het jaar 2017. De afspraken gaan over het behoud en gebruik van de sociale huurvoorraad in de hele gemeente Schagen. Woonzorg Nederland heeft ruim 400 woningen (ook in de vorm van woon-zorgcomplexen) in gemeente Schagen voor de doelgroep senioren.

De prestatieafspraken zijn een wens van Woonzorg Nederland, de huurdersbelangenvereniging en gemeente Schagen. Zij willen samen werken om de huurwoningen efficiënt en doelmatig in te zetten. De afspraken voldoen aan de lokale woonvisie.

Afspraken
De prestatieafspraken gelden voor het jaar 2017. Zij variëren van intenties tot procesafspraken en concrete acties. Zoals de afspraak tot bestuurlijk overleg, twee maal per jaar. Maar ook het behoud van de totale voorraad huurwoningen, hoogte van de huurprijzen, duurzaamheidsmaatregelen etc. Zo komen er werkafspraken met de sociale wijkteams, om bijvoorbeeld te voorkomen dat huishoudens in de knel komen bij te hoge woonlasten.

Ondertekening
De prestatieafspraken zijn namens het bestuur van Woonzorg Nederland ondertekend door de heer A. Pureveen. Namens de huurdersbelangenvereniging tekende de heer G. Hemke. Namens de gemeente tekende wethouder J. Beemsterboer.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info