Subsidie voor leegstaande monumenten

Eigenaren van een monument of een historisch waardevol pand dat leeg staat of waar een nieuwe bestemming voor gezocht wordt, mogen zich melden bij gemeente Schagen. De rijksoverheid heeft een subsidie beschikbaar voor het vinden van een passende functie. Dit is een zogenoemde herbestemmingssubsidie. De subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. Wethouder Jelle Beemsterboer: “De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruitgaan. Ook stimuleert het eigenaren te zoeken naar een wellicht niet voor de hand liggende nieuwe functie.”

Herbestemmingssubsidie
De regeling geldt voor monumenten en karakteristieke panden van vóór 1950 die niet eenvoudig zijn om opnieuw te bestemmen. Dat zijn gebouwen zoals kerken, industriegebouwen en scholen. De subsidie staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als voor gebouwen met een door de gemeente erkende cultuurhistorische waarde. Deze subsidie kan worden aangewend voor het uitvoeren van onderzoek naar een nieuwe invulling van het vastgoed. Of voor het toetsen van de haalbaarheid van een transformatie. De subsidie dekt 70% van de kosten van dit onderzoek. De subsidie kan aangevraagd worden tot en met 30 november 2020. Inwoners die interesse hebben in deze subsidie, kunnen contact opnemen met de adviseur erfgoed van gemeente Schagen, via het algemene nummer (0224) 210 400 of via erfgoed@schagen.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info