Uitslag enquête Sportdag ’t Zand

– ingezonden door Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en omstreken –

SPORTDAG ‘T ZAND

Op initiatief van de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten is er begin mei een enquête gehouden over de haalbaarheid en eventuele doorstart van de Sportdag ’t Zand. Dit onderzoek is uitgevoerd door Stephan Evertsen, 2e jaars student van de opleiding Sport, Management en Ondernemen (SM&O)aan de Hogeschool van Amsterdam.

Hieronder staan de belangrijkste resultaten van dit marktonderzoek beschreven.

Achtergrond
47,4% van de enquêtes is ingevuld door een man, de overige 53,5% door een vrouw. Daarvan zijn er 65 man en 72 vrouw. 6,6% van de ondervraagden is jonger dan 15 jaar. Dit is evenals de groep 16 tot 20 jaar, met 7,3%, een laag percentage. Een veel voorkomende groep is die van ouder dan 50 jaar (30,7%).
Ondanks dat Zandtemers zichzelf gemiddeld genomen best sportief vinden, zal 48,2% nooit meedoen aan een sportevenement. 35% zegt niet meer dan vijf keer mee te doen aan een evenement. Dit valt te verklaren uit het feit dat zij wellicht al veel bij hun sportvereniging sporten of liever in ongeorganiseerde vorm hun sport beoefenen.

Wat beweegt Zandtemers eerder tot deelname aan een sportdag?
Uit het marktonderzoek blijkt dat deelnemers eerder mee willen doen bij een onvergetelijke ervaring (54,7%), mogelijkheid tot sociale contacten (77,9%) of lichamelijke beweging (78,2%). Slechts 8% komt langs voor de prijs die te behalen valt. Om deze cijfers te bevestigen: maar liefst 76% zal eerder meedoen wanneer een evenement bekend staat als een sfeervol evenement.

Statistiek deelname Sportdag 't Zand

De sfeer op een evenement kan volgens Zandtemers onder andere verhoogd worden door een aansluitend feest (51%) en het aantal deelnemers (66%). Dat laatste is voor het sportdag comité juist heel moeilijk te realiseren.

De Zandtemers nemen het liefst deel aan een sportevenement in de lente. 50,4% van de respondenten gaf deze periode als favoriet. Een andere veel genoemde optie is de zomer, met 43,7%. De huidige periode waarin het evenement gehouden wordt kan rekenen op 28,9% van de stemmen.

Vragen over invulling
De belangrijkste gegevens zijn dat bewoners van ’t Zand vinden dat er een sportdag in hun dorp thuis hoort. 79% stond hier welwillend tegenover. De inwoners zijn ook bekend met de kermisloop, maar liefst 81,2% kent de loop. Ondanks dat 81,2% de sportdag kent, is maar liefst 55,4% ontevreden over het huidige aanbod van sport. 40,2% van de ondervraagden ziet wel graag atletiek terug, maar ook graag een onderdeel van hun eigen sport.
De inwoners van ’t Zand staan het meest open voor communicatie via online media (www.tzand.info/facebook/twitter/etc) en de Sportvriend (77 – 84%). Ze staan absoluut niet open voor een benadering op werkplekken. In 59,2% van de gevallen werd hier negatief op gereageerd.
Respondenten zijn over het algemeen niet bereid om bij te dragen aan de organisatie van het evenement. 49% zegt niet mee te willen helpen. Nog eens 44% zegt niet meer dan vijf uur per maand te willen bijdragen aan de organisatie van de sportdag.

Invulling sportdag
Uit de resultaten van het marktonderzoek kunnen we concluderen dat er een voorkeur is voor een evenement waarbij lichamelijke beweging, sociale contacten en een onvergetelijke ervaring (entourage, sfeer, ludiek, aansluitend feest) centraal staan.

Sportdag ’t Zand, met een traditie van ruim 60 jaar verdient een nieuwe kans!!
Uit de enquête blijkt ook dat 49% niet bereid is bij te dragen aan de organisatie van een evenement, een meerderheid van 51% dus wel….en 5 uur vergaderen is in de praktijk 3 uurtjes vergaderen en 2 uur gezellig nazitten.
Dus ben jij die creatieve, enthousiaste, sportieve vrijwilliger die Sportdag ’t Zand die nieuwe kans wil geven, neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten: I. Pijnacker, Korte Bosweg 49, 1756 CA ’t Zand, tel. 0224-590139, e-mail: ingridpijnacker@kpnplanet.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info