Update ’t Zand gaat voor Glas

De huis aan huis actie voor Glasvezel in de Gemeente Schagen is zeer succesvol verlopen.
Dankzij de inzet van commissie en de vele vrijwilligers van de vier deelnemende verenigingen
werd de score in een periode van twee weken tot ruim boven de 30% gebracht.

Door de korte periode dat is gedraaid, ook nog in een periode waarin veel bewoners afwezig
bleken te zijn in verband met onder meer vakantie, bestaat de overtuiging dat met aanvullende
actie in de periode van de twee volgende weken de benodigde quotum zal worden gehaald.

Positief advies aan de Gemeente
De commissie die de plaatselijke actie ’t Zand gaat voor Glas als pilot voor de hele Gemeente
heeft georganiseerd, zal de Gemeente dan ook dringend adviseren om op zeer korte termijn in
alle andere kernen van de Gemeente, inclusief de stad Schagen, een actie van gelijke omvang
in te zetten. De commissie heeft daarbij aangegeven dat de kennis opgedaan tijdens deze actie
volledig ter beschikking gesteld zal worden om in alle kernen ook tot een succesvolle actie te
kunnen komen. Ondersteuning daarbij is ook door Beemster Schagen toegezegd.

Aanvullende actie
De periode van de komende weken zal de commissie gebruiken om middels nog vast te
stellen actie(s) de benodigde 40% te gaan realiseren.
Specifiek zal de aandacht worden gericht op:

 • de niet aanwezige bewoners, zij zullen nogmaals worden benaderd
 • degenen die hebben aangegeven nog te twijfelen zullen in de gelegenheid worden
  gesteld om hun eigen specifieke situatie voor te leggen aan de deskundigen bij zowel
  MultIT in ’t Zand als Beemster in Schagen

Ook zal een beroep gedaan worden op de saamhorigheid en solidariteit in deze unieke kans
om ook de buitengebieden te voorzien van de benodigde communicatiemogelijkheden.
De actie krijgt als titel:

EINDSTREEP BIJNA BEREIKT. HELPT U ONS NAAR DE 40%

Hierbij blijft het mogelijk om de vereenvoudigde formulieren rechtstreeks te bezorgen bij

 • Gerard Schouten
 • Cock Tuin
 • Adriaan Jongejan

Als ook indien technische of directe vragen moeten worden beantwoord:

 • Beemster in het Makadocentrum Schagen
 • MultIT in ‘t Zand
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info