Verslag van de gebeurtenissen rond Nut en Genoegen

Verslag van de laatste gebeurtenissen van seizoen 2023-24 rond de jaarwisseling in de ijsstolp

Allereerst vanuit deze pen de allerbeste wensen voor 2024 voor iedereen die onze ijsclub een warm hart toedraagt, of die iemand kent die dat doet. Ik weet dat er weer een hoop goede voornemens gemaakt zijn en wellicht ook seinsystemen afgesproken om het klaverjassen op de Stolpen op een nog hoger niveau te brengen. Houd het vol, niet alleen tot de volgende kaartavond op 19 januari in onze ijsstolp.

Op de tweede plaats moet ik mijn excuses maken voor mijn taalgebruik in vorige verslagen. Ik werd er van verschillende kanten op geattendeerd dat ik in mijn verslagen soms woorden gebruik die niet goed begrepen werden, of bij sommigen leiden tot heftige herinneringen of negatieve beelden. Voorop staat dat dit geenszins mijn bedoeling is geweest en dat ik slechts getracht heb om op zo nauwkeurig mogelijke wijze verslag te doen van de gebeurtenissen van betreffende avond. Dat er in het heetst van de strijd en op de top van de gezelligheid soms uitdrukkingen gebruikt worden, die dan vervolgens door hun extremisme in gedachten blijven zal iedereen wel eens overkomen zijn. Wat ik me moet aantrekken (en wat een van mijn goede voornemens is) is dat ik ze op discretere wijze in het verslag moet opnemen. Ik ben heel blij dat er zoveel mensen de moeite nemen om mijn verslagen te lezen, maar ik heb nooit beseft dat een deel van de lezers qua emotionele beleving van taalgebruik op een fijngevoeliger nivo zou kunnen zitten dan de gemiddelde Stolpenees en ook deze lezers (en lezeressen) wil ik natuurlijk niet afstoten, maar bij de (kaart)les houden. Leuk was het om tijdens afgelopen clinic te horen dat er ook schaduwnotulen gemaakt worden (door onze zusterclub DNTT) waarbij alle extremiteiten natuurlijk nadrukkelijk vermeden werden!

Dat brengt mij op de clinicavond van 5 januari jl. Patrice luidde met appelflappen het nieuwe clinicjaar in en de dames van het gelagbeheer hadden voor het nieuwe jaar weer volop hun best gedaan. Met twee tafels waarbij meteen duidelijk gemaakt werd dat de tafel welk refereert aan het vrouwelijk geslachtsdeel ontbrak, trapten we het nieuwe jaar af. De de Witten moeten voortaan eerst de kaartagenda raadplegen voordat ze familiefeesten op vrijdag plannen, want dat scheelt minstens 1 tafel in de clinic. Goed dat Martijn Rick nog op tijd wist te motiveren en dat Thijs al een maand stond te trappelen om met Line te kaarten. Desondanks kwam Willem stoelen te kort om om de lestafel heen te dansen en ondanks dat er ruimte was voor meer kaarters steeg de temperatuur tot grote hoogten. Een mooie generale voor de echte kaartavond als vermeld op 19 januari aanstaande.

De vrieskou hangt in de lucht en de nieuwe lampen op de palen: mooie vooruitzichten voor de ijsclub. En voor wat mijn voornemens betreft: Ik denk dat ik de volgende verslagen maar moet beginnen met een disclaimer. Bijvoorbeeld ‘Let op: de volgende tekst kan woorden bevatten welke schadelijk kunnen zijn voor de geestesgesteldheid. Als u gevoellig bent voor dergelijk taalgebruik en toch op de hoogte wilt blijven van het verslag van de gebeurtenissen rond de Stolpen is het raadzaam een vertrouwenspersoon de tekst te laten voorlezen om zo een persoonlijke filtering mogelijk te maken.’ Scheelt weer lezersnachtrust en ik ben verzekerd van het volhouden van mijn goede voornemen!

Ronald

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info