Actie Kerkbalans 2019

Beste Zandtemer dorpsgenoten en mensen uit de omgeving van ’t Zand

Vorig jaar hebben we een huis-aan-huis brief verspreid om te toetsen of ook niet katholieken onze RK kerk een warm hart toe dragen. We zijn heel blij dat heel wat mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om de kerk van ’t Zand financieel te ondersteunen. Dit betekent dat velen van u van mening zijn dat ons en uw kerkgebouw voor ’t Zand behouden moet blijven.

Behoudens vieringen willen we in 2019 ook weer een uitvoering doen van Passion in de polder, waarbij u in het weekend van 6-7 april van harte welkom bent.Dus noteer deze datum in uw agenda !!

Ook dit jaar willen wij een beroep doen op uw financiële ondersteuning, waarbij de opbrengst gebruikt gaat worden voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.

Dit jaar hebben we een specifiek doel wat we graag willen realiseren, nl de kerkklok.
Zoals u weet is de kerktoren voorzien van een klok op elke zijkant van de toren. De wijzers van deze klokken worden centraal aangedreven door een uurwerk. Dit uurwerk stamt uit de begintijd van de kerk en deze is in 1864 in gebruik genomen. Afgelopen jaren is er veel onderhoud uitgevoerd door een vrijwilliger. Het hele aandrijfmechanisme vanaf het uurwerk naar de wijzerplaten was vergaan door oxidatie, roest dus. Dit hele systeem is vervangen door  een roestvrijstalen systeem. Ondanks dat, is er meer onderhoud nodig, want de klok heeft in het afgelopen jaar vaak stil gestaan en het uurwerk was vaak van slag. De volgende fase was het aanbrengen van een automatisch opwindsysteem, wat recent is aangebracht. Dit willen we in 2019 laten volgen door een systeem waarbij de klok automatisch op tijd wordt gehouden. Dit systeem maakt gebruik van de atoomklok in Frankfurt.

Dan is heel ’t Zand ook in de toekomst bij de tijd.

En …………….. daar is natuurlijk geld voor nodig.

Door uw ondersteuning kunnen we in de toekomst goed bij de tijd (en op tijd) blijven.

Als u ons kerkgebouw en de klok een warm hart toedraagt

kunt u een bijdrage storten op onze rekening.

De gegevens zijn:                   Stichting Orgel en Onderhoud kerkgebouw

NL22 RABO 0344 958 140

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info