Complimenten voor Duurzaamheidsprogramma Schagen

Op 30 juni heeft de raad van Schagen unaniem het Duurzaamheidsprogramma Schagen 2020-2050 aangenomen. De raad gaf complimenten over de doelen en hoofdopgaven voor zes programmalijnen die hierin zijn opgenomen. Verder vroeg de raad middels een motie nog extra aandacht voor het stimuleren van groepen inwoners om in samenwerking hun eigen energie op te wekken, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie.
Hans Heddes, wethouder Duurzaamheid: “Met dit programma maakt de gemeente duidelijk hoe wij de gewenste duurzame toekomst samen met onze inwoners en ondernemers willen bereiken. Zonder als gemeente nu al die hele route dicht te timmeren, want wij kunnen en weten lang niet alles zelf. Duurzaamheid is een opgave van ons allemaal.”

Programmalijnen
Het Duurzaamheidsprogramma beschrijft doelen en hoofdopgaven op zes programmalijnen. Deze programmalijnen zijn; Warmte, Elektriciteit, Duurzame Mobiliteit, Groen & Biodiversiteit, Klimaatadaptatie en Circulaire Economie. Bij het duurzaamheidsprogramma hoort een dynamische Uitvoeringsagenda Duurzaamheid waarin per programmalijn de concrete projecten en activiteiten zijn opgenomen die allemaal bijdragen aan de gestelde doelen.

Nieuwsbrief
Een van de eerste stappen vanuit het programma is de nieuwsbrief, die 3 keer per jaar wordt uitgestuurd. Deze heeft nieuwswaardige berichten over projecten die hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden. Hierin wordt de lezer geïnformeerd en in sommige gevallen ook geactiveerd. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via het contactformulier op de website van de gemeente.

Website
Met het vastgestelde Duurzaamheidsprogramma is de gemeentelijke website aangepast. Het duurzaamheidsgedeelte op deze website is nu in lijn met het programma. Op de website is duidelijk zichtbaar welke programmalijnen er zijn en wat de hoofdopgaven zijn. Daarnaast kunnen bedrijven en inwoners nu per programma duidelijk zien wat zij zelf kunnen doen aan duurzaamheid en zien wat de gemeente hieraan doet.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info