Nieuwe Gemeentehuis Schagen komt in ´t Zand

Na jaren zoeken naar een geschikte locatie voor het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Schagen heeft men de ideale plek gevonden. Het nieuwe gemeentehuis zal worden gebouwd in ’t Zand.

Wethouder de Nijs: “Het is logisch om het nieuwe gemeentehuis te bouwen in de kern van de gemeente waar de meeste bewoners zijn gehuisvest. Voorheen ging men er altijd van uit dat die de stad Schagen was, maar door recent opgedane kennis blijkt dit het dorp ’t Zand te zijn.”

Deze opgedane kennis komt vanuit een telling van het aantal verkeersbewegingen van bewoners en bestemmingsverkeer. De meting wordt op dit moment uitgevoerd aan de Keinsmerweg. Het bord met de smiley geeft niet alleen aan dat iedereen te hard rijdt, maar houdt ook bij hoeveel auto’s er voorbij komen.

Nu zou men kunnen beargumenteren dat de meting niet correct is aangezien niet iedere auto die over de Keinsmerweg gaat een bewoner of bestemmingsverkeer is. Wethouder de Nijs heeft hier een sluitende verklaring voor: “Nu de Stolperbasculebrug voor onderhoud niet te gebruiken is, heeft men een bord geplaatst bij de ingang van het dorp dat alleen bewoners en bestemmingsverkeer de Keinsmerweg mogen gebruiken. Dit omdat het dorp uiteraard geen omleidingsroute is tijdens het onderhoud van de Stolperbrug. Op deze manier weten we dat de aantallen een nauwkeurig beeld geven van het aantal inwoners.”.

Waaksaam, de uitvoerder van het onderhoud en verantwoordelijk voor het plaatsen van de borden, geeft aan: “Het blijkt dat er op een dag gemiddeld 36.590 verkeersbewegingen zijn!”.

Als we dit aantal delen door twee (men gaat naar het werk en komt weer terug) komen we uit op dik 18 duizend inwoners die op een dag buiten het dorp komen. Daar komen de inwoners nog bij die het dorp niet iedere dag met de auto verlaten of binnen het dorp zelf werken. Het bestemmingsverkeer gaat veelal over de Koning Willem II-weg en die aantallen zijn te verwaarlozen.

“We kunnen dus met zekerheid stellen dat ’t Zand vele malen meer inwoners telt dan de stad Schagen (nog geen 20.000 inwoners) en daarom zal het gemeentehuis een plek krijgen aan de randweg van het dorp. De aanbesteding loopt, maar we zullen de opdracht, in verband met de omvang, gunnen aan de bouwcombinatie Dekker-Tuin-Jongens de Wit.” aldus de Nijs.

Ook de provincie Noord-Holland is om een reactie gevraagd, men geeft schriftelijk van onder het systeemplafond aan dat dit “niet onder de bevoegdheid, verantwoordelijkheid en het beheer van de Provincie valt.”.

Op de afbeelding is de locatie aangegeven van het nieuw te bouwen gemeentehuis. De tekening is een ‘artist impression’ De officiele tekeningen zullen later ingetekend worden.
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info