Oog voor vroeger dankzij Historische Vereniging Zijpe

De Historische Vereniging De Zijpe werd opgericht in 1981 en is actief in de gehele vroegere gemeente Zijpe. De vereniging heeft zich als doel gesteld de geschiedenis van dit gebied levend te houden.

Dit doet zij onder andere door:
1. het uitgeven van het blad Zijper Historie Bladen. Vier keer per jaar komt dit blad bij alle leden thuis. De inhoud is heel divers, maar gaat altijd over ‘hoe het vroeger was’.
2. de samenstelling van diverse werkgroepen, zoals ‘Boerderijen in de Zijpe’, ‘Grafmonumenten’ en ‘Historische levensverhalen’. Veel ‘producten’ van de werkgroepen worden gepubliceerd in de Zijper Historie Bladen.
3. het organiseren van openbare ledenbijeenkomsten (2x per jaar) met een boeiende lezing, zoals laatst op 18 november in ’t Zand met Ad van Liempt en straks op 14 april in Schagerbrug met Frans Diederik.
4. het aanbieden van cursussen, o.a. Voorouderonderzoek en Oud Schrift.
5. het organiseren van historische wandel/fietstochten in de dorpen van de vroegere gemeente Zijpe en omgeving.
6. het eenmaal per jaar organiseren van een dagexcursie naar een historische plek ergens in Nederland.
7. een nauwe samenwerking met het Zijper Museum.
8. het actueel houden van een boeiende website www.dezijpe.nl.

Het aantal leden van de vereniging is momenteel 450. Wij streven naar 500. We zijn daarom op zoek naar nieuwe geïnteresseerde leden. Het lidmaatschap kost € 20,- per jaar (dat is slechts 5½ cent per dag…).

Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht bij de secretaris, dhr. Theo Volkers, Julianastraat 102, 1756 TP ’t Zand, tel. 0224-591383, email theovolkers@quicknet.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info