Volgende stap in bestemmingsplan procedure Pallas

Op 22 februari heeft de gemeente Schagen het ontwerp bestemmingsplan en de Plan-MER (milieu effect rapportage) ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan is nodig voor de toekomstige vestiging van PALLAS in Petten.

Dat er in Petten medische isotopen worden geproduceerd en er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, weet vrijwel iedereen in de omgeving. De medische isotopen uit Petten zijn van cruciaal belang in de keten voor radiofarmaceutische producten wereldwijd en in nucleair technologisch onderzoek. Met deze producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart- en vaatziekten worden gediagnosticeerd en behandeld (30.000 mensen per dag). De reactor die hier op dit moment voor zorgt, is verouderd. Om de leveringszekerheid aan patiënten wereldwijd te garanderen, is PALLAS in 2013 opgericht.
Voor gemeente Schagen staat veiligheid vanzelfsprekend voorop. Verder speelt in de afweging mee dat PALLAS essentieel is voor de productie van medische isotopen en wetenschappelijk onderzoek voor de genezing van ernstige ziekten. Regionaal is PALLAS daarbij ook van belang voor hoogwaardige werkgelegenheid en economie.

Tot afgelopen zondag was het mogelijk om zienswijzen in te dienen. ‘We hebben uit diverse hoeken reacties ontvangen en zullen deze allemaal met de grootste zorgvuldigheid behandelen en beantwoorden’, aldus wethouder Beemsterboer.

Vervolgens beslist de gemeenteraad of het plan nog moet worden aangepast. De Raad wil zich hierover zo goed mogelijk laten informeren en heeft aangegeven begin mei een hoorzitting te organiseren. Hiervoor zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend worden uitgenodigd. De hoorzitting is openbaar. De exacte datum van de hoorzitting wordt nog bekendgemaakt.

Een bestemmingsplanprocedure als deze is bijzonder, vandaar dat er zowel intern als extern experts betrokken zijn bij dit proces. Overigens is de bestemmingsplan procedure slechts een van de vele vergunningen die PALLAS nodig heeft om in de toekomst de PALLAS-reactor te kunnen bouwen. Naast de gemeente zijn er ook diverse overheden verantwoordelijk voor andere vergunningen, waaronder de watervergunning en de KEW-vergunning (kernenergiewetvergunning). Deze laatste vergunning is doorslaggevend voor de bouw van de PALLAS-reactor. De KEW-vergunning wordt door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid Stralingsbescherming) verleend wanneer aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info